شناسایی شکل‌های ژئومورفولوژیک به منظور مدیریت محیط، مطالعه موردی؛ ورقه تخت‌سلیمان

بهرام آزادبخت؛ مژگان زارعی نژاد

دوره 20، شماره 80 ، شهریور 1390، ، صفحه 119-126

https://doi.org/10.22071/gsj.2011.55240

چکیده
  منطقة تخت‌سلیمان،‌ از نظر تنوع و گوناگونی واحدهای مورفولوژی بسیار غنی است این تنوع مورفولوژی ، بیشتر به دلیل عوامل اقلیمی و ویژگی­های سنگ‌شناختی، فرایندهای فرسایش، هوازدگی و حرکات زمین‌ساختی است. ویژگی­های مورفولوژیکی منطقة تخت­سلیمان تحت تأثیر دو عامل مورفودینامیک درونی و بیرونی است. این پژوهش به عنوان یک دستاورد ژئومورفولوژیکی ...  بیشتر

مورفودینامیک توده آتشفشانی دماوند و مدیریت محیط با استفاده از GIS و RS

ابراهیم مقیمی؛ منصور بدری فر؛ مژگان زارعی نژاد

دوره 18، شماره 72 ، شهریور 1388، ، صفحه 63-72

https://doi.org/10.22071/gsj.2010.57139

چکیده
  ویژگی­های مرفودینامیک مخروط آتشفشانی دماوند تحت تأثیر دو عامل مرفودینامیک درونی و بیرونی است. محور اصلی این تحقیق، بر مرفودینامیک بیرونی استوار است. به این ترتیب شکل­های مرفودینامیک منطقه به دو گروه عمده تقسیم می­شود: دسته­ای که ناشی از فرایندهای اقلیمی است و دسته دیگر شکل­هایی که بر اثر فرایندهای انسانی شکل گرفته است. در ...  بیشتر

ایجاد بانک اطلاعات ژئومورفولوژی – زیست‌محیطی دماوند تحت WebGIS

علی منصوریان؛ مژگان زارعی نژاد؛ ابراهیم مقیمی؛ صفیه امیدیان

دوره 18، شماره 69 ، آذر 1387، ، صفحه 74-85

https://doi.org/10.22071/gsj.2009.57541

چکیده
  مخروط آتشفشان دماوند، یکی از پدیده­های مهم زمین‌شناسی ایران است. به رغم مطالعه‌های گسترده درباره این مخروط آتشفشانی، اطلاعات موجود از آن دارای مشکلاتی به شرح زیر می­باشند: به‌صورت پراکنده موجود هستند، قابل استفاده مستقیم در سامانه‌‌های اطلاعاتی (مانند GIS) نیستند، دسترسی به آنان دشوار بوده و گاهی غیرقابل دسترس می­باشند؛ به‌علاوه ...  بیشتر