چین‌خوردگی فعال ناشی از جنبش جوان سامانه گسل درونه

حمیدرضا جوادی؛ محمدرضا قاسمی؛ مجید شاه‌پسند زاده؛ مرضیه استرابی آشتیانی

دوره 20، شماره 77 ، آذر 1389، ، صفحه 99-108

https://doi.org/10.22071/gsj.2010.55344

چکیده
  سامانه گسل درونه با سازوکار راستالغز چپ‌بر همراه با مؤلفه شیب لغز معکوس در شمال خرد قاره ایران مرکزی قرار دارد و با توجه به هندسه خمیده آن می‌توان آن را به 3 بخش خاوری، میانی و باختری تقسیم کرد. بخش میانی گسل از شهرستان تربت حیدریه در خاور تا روستای انابد در باختر کشیده شده است و در تمام طول خود از میان نهشته‌های سست و جدا از هم آبرفتی ...  بیشتر