اثرات زیست محیطی معدن‌کاری در منطقه اولنگ استان گلستان (جنوب رامیان)

ناصر حافظی‌مقدس؛ غلامعباس کاظمی؛ حمید رضا امیری مقدم؛ رضا سنچولی؛ فاطمه سادات حجازی‌نژاد

دوره 19، شماره 75 ، خرداد 1389، ، صفحه 103-108

https://doi.org/10.22071/gsj.2010.55448

چکیده
  معادن زغال‌سنگ اولنگ در حوضه آبریز قره‌چای در فاصله130 -100 کیلومتری از گرگان و در 20 کیلومتری جنوب رامیان قرار دارند. در مطالعه حاضر اثرات زیست محیطی این معادن در منطقه شامل آلودگی منابع آب و خاک،  ناپایداری‌های دامنه‌ها و نیز فرسایش بستر رودخانه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. برای ارزیابی اثر زهاب معادن و آلودگی‌های سطحی، ...  بیشتر