اثر هاله خرد شده در حفاری انفجاری بر تحلیل عددی سه-بعدی تغییرشکل‌های تونل با نگرشی ویژه بر کیلومتر 10 تونل گاوشان

حمید بهرامی؛ علی ارومیه ای؛ مرتضی احمدی؛ سمانه سلیمانی

دوره 19، شماره 73 ، آذر 1388، ، صفحه 57-64

https://doi.org/10.22071/gsj.2010.57200

چکیده
  بررسی پایداری فضاهای زیر­زمینی پیش از حفاری و با توجه به میزان تغییرشکل‌های نهایی، از ملزومات طراحی است. در مدل‌سازی‌های مختلف یا تحلیل‌های تجربی، محدوده اطراف بخش حفر شده به شکل یک پارچه به‌صورت محیط پیوسته یا ناپیوسته، مدل و تحلیل می­شود. به نظر می­رسد در حفاری انفجاری به علت تخریبی که بسته به نوع انفجار، جنس توده سنگ و غیره ...  بیشتر

استفاده از روش مونت‌کارلو ترکیبی برای یافتن سطح بحرانی شکست در شیروانیها

کامران گشتاسبی؛ مرتضی احمدی؛ یاسر نعیمی

دوره 17، شماره 66 ، اسفند 1386، ، صفحه 74-85

https://doi.org/10.22071/gsj.2008.57638

چکیده
  موقعیت سطح بحرانی شکست و ضریب اطمینان کمینه مربوط به آن، دو جزء مکمل در تحلیل پایداری شیروانیهای خاکی هستند. برای یافتن سطح بحرانی شکست، اغلب از روشهای جستجوی مختلفی مانند جستجوی شبکه‌ای استفاده می‌شود که بدین منظور نرم افزارهای رایانه‌ای متعددی تا کنون تهیه شده و در بیشتر این نرم افزارها، از روشهای جستجوی بی‌اعتبار و غیرقابل ...  بیشتر