بررسی ویژگی‌های زمین شناسی محیطی و نقش آنها در وقوع زمین‌لغزش‌های اطراف سد لتیان

محمود فاطمی عقدا؛ مهدی رهبر؛ محسن معجزی؛ غلامرضا اسدالله فردی

دوره 19، شماره 74 ، اسفند 1388، ، صفحه 69-76

https://doi.org/10.22071/gsj.2010.57322

چکیده
  زمین‌لغزش‌ها همه ساله خسارات جانی و مالی فراوانی را در سراسر جهان برجای می‌گذارند، به منظور جلوگیری از خسارات و خطرات ناشی از لغزش می‌بایست علل رویداد آن را شناخت و این شناخت فقط با بررسی کامل وضعیت زمین­شناسی منطقه و مطالعه لغزش‌های پیشین اعم از جهانی و محلی امکان‌پذیر است. در این تحقیق، علاوه بر تعیین ویژگی‌های سنگ‌شناسی، ...  بیشتر