بررسی تأثیر سایندگی بر قابلیت حفاری سنگ‌ها

محمد عطایی؛ سید هادی حسینی

دوره 19، شماره 74 ، اسفند 1388، ، صفحه 137-142

https://doi.org/10.22071/gsj.2010.57345

چکیده
  سایندگی به عنوان یکی از مهم‌ترین پارامترهای مؤثر در قابلیت حفاری سنگ‌ها، سرعت حفاری در معادن را به شدت تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهد. تا کنون چهار روش شناخته شده برای ارزیابی سایندگی سنگ‌ها ارائه شده است که از جمله آنها می‌توان به روش شاخص سایندگی سنگ (RAI)، اندیس سایش سورشار (CAI)، فاکتور سایش شیمازک (F-abrasivity) و اندیس سایش سرمته (BWI) اشاره ...  بیشتر

بررسی و مدل‌سازی تأثیر شیب‌داری درزه‌ها بر سرعت چالزنی در معادن روباز

سید هادی حسینی؛ حمید آقابابایی؛ یاشار پور رحیمیان

دوره 16، شماره 63 ، خرداد 1386، ، صفحه 86-92

https://doi.org/10.22071/gsj.2008.58444

چکیده
  چالزنی به عنوان یکی از پرهزینه‌ترین مراحل معدن کاری روباز، از پیچیدگی بسیار زیادی برخوردار است. پارامترهای فراوانی به طور همزمان بر فرایند چالزنی تأثیر می‌گذارند که مطالعه هر پارامتر نیازمند شناخت تأثیر ویژگیهای ماده سنگ و توده سنگ است. در مقاله حاضر، از میان پارامترهای ساختاری توده سنگ، شیب‌داری سامانه درزه‌ها مورد مطالعه قرار ...  بیشتر