موازنه تفسیر مقاطع لرزه‌نگاری و استفاده از آن برای کاهش خطا در تفسیرهای لرزه‌نگاری، با مثالی از ایران

حامد سعادت‌نیا؛ عبدالرحیم جواهریان؛ ایرج عبداللهی فرد؛ محمدرضا قاسمی

دوره 18، شماره 70 ، اسفند 1387، ، صفحه 102-111

https://doi.org/10.22071/gsj.2009.57381

چکیده
        یکی از وظایف مفسر لرزه‌نگاری، تفسیر ساختارهای زمین‌شناسی است که در اعماق زمین قرار دارند. این ساختارها معمولاً نقشی اساسی در اکتشاف و تولید ذخایر هیدروکربنی ایفا می‌کنند. از آنجا که داده‌های لرزه‌ای همیشه کیفیت خوبی ندارند باید به گونه‌ای تفسیر نهایی را معتبر و قابل قبول کرد. یکی از راه‌های بهبود کیفیت تفسیر لرزه‌ای ...  بیشتر

شناسایی گسلها با استفاده از نشانگر لرزه‌ای همدوسی

علیرضا جواهری نیستانک؛ عبدالرحیم جواهریان؛ نوید امینی

دوره 17، شماره 65 ، آذر 1386، ، صفحه 48-59

https://doi.org/10.22071/gsj.2008.58172

چکیده
  یکی از ابزارهای مناسب که در تفسیر ناپیوستگیهای ساختاری و رخساره‌های چینه‌شناسی درون مکعب داده‌های‌ لرزه‌ای سه‌بعدی به مفسر کمک می‌کند، نشانگر لرزه‌ای همدوسی است. اندازه‌گیریهای همدوسی در سه‌ بعد، تشابه ردلرزه به ردلرزه را بیان می‌کنند و بنابراین تغییرات قابل تفسیر را در این گونه موارد نشان می‌دهند. ردلرزه‌های مشابه با ضرایب ...  بیشتر

تخمین بهینة عدم قطعیت در مسائل معکوس خطی

علی غلامی؛ عبدالرحیم جواهریان

دوره 16، شماره 64 ، شهریور 1386، ، صفحه 102-111

https://doi.org/10.22071/gsj.2008.58219

چکیده
  مسائل معکوس به فراوانی در علوم تجربی ظاهر می‌شوند، که شامل استنباط اطلاعات در مورد سامانه‌های فیزیکی از داده‌های اندازه‌گیری شدة غیر مستقیم و حاوی نوفه است. اطلاعات در مورد خطای موجود در داده‌ها،  برای حل هر مسئله معکوسی ضروری است، در غیر این صورت بیان این مطلب که کدام مدل داده‌ها را به‌خوبی پیش‌بینی می‌‌کند،  ناممکن خواهد ...  بیشتر