ارزیابی توان فرسایش پذیری و رسوب‌گذاری در محدوده بندر‌انزلی

علی ارومیه‌ای؛ افشین کریم‌خانی

دوره 18، شماره 69 ، آذر 1387، ، صفحه 44-55

https://doi.org/10.22071/gsj.2009.57537

چکیده
       فرسایش و رسوب‌گذاری پدیده‌هایی طبیعی هستند که تغییرات پیوسته‌ای در سطح زمین به وجود می‌آورند. این تغییرات می‌تواند مسائلی در راه توسعه و گسترش فعالیت‌های عمرانی در مناطق ساحلی از جمله ناحیه بندرانزلی موجب شود. بنابراین به منظور ارزیابی توان فرسایش پذیری منطقه عوامل اصلی مؤثر شناسایی شدند و بر اساس استفاده از روش ...  بیشتر