کلیدواژه‌ها = تنش دیرین
تعداد مقالات: 9
1. تحلیل تنش دیرین در آمیزه افیولیتی شمال مکران، جنوب خاوری ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1400

10.22071/gsj.2021.233540.1796

عزیزالله بزی؛ محمد مهدی خطیب؛ محمدحسین زرین کوب


4. بازسازی تنش دیرین نهشته های مزوزوئیک در پهنه فارس داخلی (خاور – جنوب خاور شیراز)

دوره 28، شماره 111، بهار 1398، صفحه 53-64

10.22071/gsj.2017.97004.1245

طهمورث یوسفی؛ کورس یزدجردی؛ منوچهر قرشی؛ علیرضا شهیدی


6. تحلیل تنش دیرینه در سنگ‌های آذرین و رسوبی شمال قزوین در بازه زمانی ائوسن

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 3-12

10.22071/gsj.2015.43322

نیر بایسته هستی؛ عبدالله سعیدی؛ علیرضا شهیدی


9. هندسه و سازوکار گسل گرمسار از دوره نئوژن تا به امروز

دوره 22، شماره 88، تابستان 1392، صفحه 175-186

10.22071/gsj.2013.53691

آرمان هروی؛ حمید نظری؛ علی‌رضا شهیدی؛ مرتضی طالبیان