نشانه‎های زمین‎ریختی زمین‎ساخت فعال در حوضه آجی چای، شمال غرب ایران

ربابه قلیپور؛ علی سلگی؛ یوسف ستارزاده قدیم؛ علی سربی

دوره 28، شماره 109 ، آذر 1397، ، صفحه 201-210

https://doi.org/10.22071/gsj.2018.80137

چکیده
  شاخص‎های زمین‎ریخت‎شناسی زمین‌ساخت فعال، ابزار مفیدی برای بررسی تأثیر فعالیت زمین‌ساخت در یک ناحیه است. محاسبه این شاخص‎ها به وسیله نرم‌افزارها، بررسی‌های سنجش از دور (به عنوان ابزار شناسایی) و به منظور بررسی اجمالی یک منطقه بزرگ از دیدگاه ناهنجاری‌های احتمالی مرتبط با زمین‌ساخت فعال سودمند است. این روش به ویژه در مناطقی ...  بیشتر

بررسی شاخص‌های کمی زمین‌ساخت فعال و تعیین سطح فعالیت نسبی زمین‌ساختی حوضه مردق‌چای‌ ملکان در جنوب آتشفشان سهند، شمال باختر ایران

مهرداد سرهنگی؛ علی سلگی؛ علی سربـی؛ بهزاد فیاضی سرقین؛ شکور سلطانی

دوره 24، 94- زمین ساخت ، اسفند 1393، ، صفحه 21-28

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.43325

چکیده
  در این پژوهش به ‌بررسی زمین‌ساخت فعال نسبی حوضه مردق‌چای بر پایه شاخص‌های زمین‌ریختی به ‌وسیله نرم‌افزار  Global Mapper پرداخته شده است.  شاخص‌‌های محاسبه شده عبارتند از شاخص طول- شیب رودخانه(SL)، انتگرال فرازسنجی (Hi)، نسبت عرض کف دره به ارتفاع آن (Vf)، شکل حوضه زهکشی (Bs)   و پیچ‌و‌خم پیشانی کوه (Smf)، نبود تقارن حوضه زهکشی  (Af)و ...  بیشتر

تأثیر ساختارها بر روی رودخانه قزل‌اوزن

وحید حسینی تودشکی؛ محسن پورکرمانی؛ مهران آرین؛ خسرو خسروتهرانی

دوره 21، شماره 81 ، آذر 1390، ، صفحه 55-60

https://doi.org/10.22071/gsj.2011.54203

چکیده
  رودخانه‌ها مهم‌ترین زمین‌منظرهای موجود در سطح زمین هستند که تجزیه آنها به عنوان یک ابزار با ارزش در بررسی‌های زمین‌ساختی مربوط به چند هزار سال تا دو میلیون سال گذشته شناخته شده است. رودخانه قزل‌اوزن به‌عنوان یکی از طولانی‌ترین سامانه‌های رودخانه‌ای در کشور به تغییرشکل‌های زمین‌ساختی به‌خوبی پاسخ داده است. با کشف و توصیف ...  بیشتر

ارزیابی نسبی زمین‌ساخت فعال با استفاده از تحلیل ریخت‌سنجی ، بررسی موردی حوضه آبریز رودخانه دز، جنوب باختری ایران

محمد آبدیده؛ منوچهر قرشی؛ کاظم رنگزن؛ مهران آرین

دوره 20، شماره 80 ، شهریور 1390، ، صفحه 33-46

https://doi.org/10.22071/gsj.2011.55134

چکیده
  در این مقاله روش نوینی به منظور ارزیابی فرگشت زمین‌ساخت فعال نسبی بر پایه شاخص‌های ریخت‌سنجی (مورفومتریک) و کاربرد آنها در تکامل زمین ریخت شناسی و توپوگرافی ارائه شده است. شاخص‌های مورد استفاده شامل نسبت انشعاب، برجستگی حوضه، تراکم آبراهه، عدد ناهمواری، فراوانی آبراهه، ضریب شکل، عامل شکل، چم وخم آبراهه و نسبت کشیدگی هستند. نتیجه ...  بیشتر