استفاده از ژئوشیمی فلزات نوبل و ترکیب کانی‌شناسی پریدوتیت‌ها در تعیین پتروژنز و جایگاه زمین‎ساختی کمپلکس فرا‌بازی رودان کرمان، جنوب ایران

علیرضا نجف‎زاده

دوره 27، شماره 107 ، خرداد 1397، ، صفحه 173-184

https://doi.org/10.22071/gsj.2018.63818

چکیده
  کمپلکس فرابازی رودان به سن پالئوزوییک در منتهی‌الیه جنوب استان کرمان جای گرفته و از هارزبورژیت‌های توده‌‌‌ای (massive)، عدسی‌های کوچک تا متوسط دونیتی و مقادیر بسیار کمی از دایک‌های باریک الیوین وبستریتی با درجه سرپانتینی شدن متوسط تشکیل یافته است. بافت گرانولار و پروتوگرانولار از جمله بافت‎های چیره در هارزبورژیت‌ها و دونیت‌هاست ...  بیشتر

ژئوشیمی عناصر گروه پلاتین (PGE) و کروم اسپینل در پریدوتیت‌های کمپلکس فرابازی آبدشت کرمان، جنوب خاور ایران

علیرضا نجف‌زاده؛ حمید احمدی‌پور

دوره 23، شماره 91 ، خرداد 1393، ، صفحه 173-186

https://doi.org/10.22071/gsj.2014.43814

چکیده
  کمپلکس آبدشت یکی از کمپلکس‌های فرابازی بزرگ در  جنوب خاور ایران (منطقه اسفندقه) است. کمپلکس آبدشت از دونیت، هارزبورژیت، لرزولیت، کرومیتیت و مقادیر کمی ورلیت تشکیل یافته است. مطالعات تفصیلی میکروپروب  بر روی کروم اسپینل‌های موجود در پریدوتیت‌ها مقادیر بسیار بالای Cr# (86- 48)، Mg# (56- 26) و مقادیر بسیار پایین TiO2 (متوسط 07/0 درصد وزنی) را ...  بیشتر