پتروژنز، ژئوشیمی، مطالعه میانبارهای سیال و نقش توده‌های نیمه‎آتشفشانی در زایش مس محدوده چاه‌مورا، شمال ترود

مینا بهرام‎پور؛ محمد لطفی؛ افشین اکبرپور؛ الهه بهرام‌پور

دوره 26، شماره 102 ، اسفند 1395، ، صفحه 117-136

https://doi.org/10.22071/gsj.2017.44132

چکیده
  کانسار مس چاه‎مورا درجنوب ‌باختری شاهرود و در بخش مرکزی کمان ماگمایی ترود- چاه شیرین  قرار دارد. کانی‌سازی در منطقه چاه‌مورا درون واحد آتشفشانی به سن ائوسن رخ داده است. سنگ‌های آتشفشانی یاد شده بر پایه مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی قابل تفکیک به آندزیت، آندزیت- بازالت، تراکی‌آندزیت، تراکی‌آندزیت‌بازالت و رخنمون‌های کوچکی ...  بیشتر