کلیدواژه‌ها = پهنه‌بندی
تعداد مقالات: 7
1. ارزیابی خطر زمین‎لغزش در منطقه چهارگوش قزوین- رشت (شمال ایران)

دوره 27، شماره 106، زمستان 1396، صفحه 89-98

10.22071/gsj.2018.58229

امیرحسین پاشا؛ علی سربی؛ سعید بهزادی


2. پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در استان تهران با استفاده از روش‌های داده محور و تحلیل سلسله مراتبی

دوره 25، شماره 97، پاییز 1394، صفحه 101-114

10.22071/gsj.2015.41372

فرناز کامران‌زاد؛ عماد محصل افشار؛ مسعود مجرب؛ حسین معماریان


3. کاربرد منطق فازی در شناسایی و پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش مطالعه موردی حوضه آبخیز طالقان

دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، زمستان 1393، صفحه 9-16

10.22071/gsj.2015.42988

عزت‌اله قنواتی؛ امیر کرم؛ ابراهیم تقوی‌مقدم


4. بررسی تأثیر زمین‌ریخت‌شناسی بر روی ویژگی‌های زمین‌شناسی مهندسی نهشته‌های آبرفتی شهر مشهد

دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، زمستان 1393، صفحه 17-28

10.22071/gsj.2015.43111

اعظم قزی؛ ناصر حافظی مقدس؛ حسین صادقی؛ محمد غفوری؛ غلامرضا لشکری پور


5. پهنه‌بندی تحول کارست با استفاده از مدل آنتروپی نمونه موردی: تاقدیس نوا زاگرس شمال باختری

دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، زمستان 1393، صفحه 161-168

10.22071/gsj.2015.43275

محمد عباسی؛ سجاد باقری سیدشکری؛ مریم جعفری اقدم