افزایش آستانه جابه‌جایی های هم لرزة قابل تشخیص در پردازش داده های GPS آهنگ بالا

یحیی جمور؛ سجاد طبیبی؛ مسعود مشهدی حسینعلی

دوره 22، شماره 85 ، آذر 1391، ، صفحه 55-62

https://doi.org/10.22071/gsj.2012.54021

چکیده
  افزایش دقت در تعیین موقعیت با سامانه GPS در صورتی که مشاهداتی کوتاه‌تر از 24 ساعت داشته باشیم، به شدت به مدل کردن بهتر خطاهایی که در تجزیه داده­های GPS معمولاً با میانگین‌گیری کاهش می‌‌یابند، بستگی دارد. افزایش دقت جابه‌جایی­های حاصل از پردازش داده­های آهنگ بالا در کاربردهای ژئوفیزیکی مربوطه مانند لرزه‌‌نگاری، مستلزم کاهش ...  بیشتر

تعیین نوسانات هم لرزة پوسته زمین با بهره گیری از داده های آهنگ بالای GPS، مطالعة موردی: زمین‌لرزة سن سیمون 22 دسامبر 2003 (کالیفرنیا- ایالات متحده)

سجاد طبیبی؛ مسعود مشهدی حسینعلی؛ یحیی جمور

دوره 21، شماره 83 ، خرداد 1391، ، صفحه 97-102

https://doi.org/10.22071/gsj.2012.54524

چکیده
  شناخت پدیدة زمین‌لرزه، مستلزم دستیابی هر چه دقیق­تر به مدل­های دینامیکی و سینماتیکی برای توضیح چگونگی گسیختگی در گسل است. تحلیل حرکات زمین به صورت دقیق و در گسترة وسیعی از بسامد­ها و دامنه­ها یکی از راهکارهای موجود در این زمینه به شمار می‌رود. سامانه تعیین موقعیت جهانی، امروزه به ابزار نیرومندی برای این منظور تبدیل شده است. ...  بیشتر