افزایش آستانه جابه‌جایی های هم لرزة قابل تشخیص در پردازش داده های GPS آهنگ بالا

یحیی جمور؛ سجاد طبیبی؛ مسعود مشهدی حسینعلی

دوره 22، شماره 85 ، آذر 1391، ، صفحه 55-62

https://doi.org/10.22071/gsj.2012.54021

چکیده
  افزایش دقت در تعیین موقعیت با سامانه GPS در صورتی که مشاهداتی کوتاه‌تر از 24 ساعت داشته باشیم، به شدت به مدل کردن بهتر خطاهایی که در تجزیه داده­های GPS معمولاً با میانگین‌گیری کاهش می‌‌یابند، بستگی دارد. افزایش دقت جابه‌جایی­های حاصل از پردازش داده­های آهنگ بالا در کاربردهای ژئوفیزیکی مربوطه مانند لرزه‌‌نگاری، مستلزم کاهش ...  بیشتر