ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهر تهران ناشی از گسل شمال شهر با استفاده از یک روش تصمیم گیری چند‌معیاره مبتنی بر استدلال شهودی

محسن جهانخواه؛ محمودرضا دلاور؛ بهزاد مشیری؛ مهدی زارع

دوره 22، شماره 85 ، آذر 1391، ، صفحه 159-166

https://doi.org/10.22071/gsj.2012.54031

چکیده
  ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای، یک مسئله تصمیم‌گیری چند‌معیاره بر اساس اطلاعات مکانی است که وزن و اهمیت هر کدام از این معیارها توسط افراد خبره تعیین می‌شود. اطلاعات مکانی با عدم قطعیت‌هایی همراه است. یکی از روش‌های تلفیق این اطلاعات، تئوری استدلال شهودی است. این تئوری بر اساس فرض استقلال منابع اطلاعاتی است که در بسیاری از موارد از ...  بیشتر