بررسی اثرات انفجار بر پرده آب‌بند سد مخزنی سرابی تویسرکان

علی‌حسن شریفی؛ احمد سدیدخوی؛ فریدون رضایی

دوره 22، شماره 85 ، آذر 1391، ، صفحه 187-198

https://doi.org/10.22071/gsj.2012.54041

چکیده
  عملیات انفجار در استخراج معادن و کارهای عمرانی به عنوان یکی از مراحل اصلی در چرخه عملیاتی مطرح است. انرژی آزاد شده در یک انفجار معدن افزون‌بر خرد و گرم کردن سنگ‌های اطرف محل انفجار، باعث انتشار انرژی لرزه‌ای در محیط اطرف معدن می‌شود. به‌منظور بررسی تأثیر انفجارهای حاصل در معادن سد سرابی تویسرکان (واقع در فاصله ده کیلومتری خاور شهر ...  بیشتر