زمین ساخت
تحلیل هندسی و ساز و کار چین خوردگی در شمال خاوری فروبار دزفول

احمد لشگری؛ محمودرضا هیهات؛ محمدمهدی خطیب؛ مهدی نجفی؛ جاومه ورجس

دوره 28، شماره 111 ، خرداد 1398، ، صفحه 29-42

https://doi.org/10.22071/gsj.2017.93015.1200

چکیده
  چکیده تعیین هندسه و ساز و کار چین خوردگی در فرو افتادگی دزفول به دلیل دربرگرفتن بخش عمده ذخایر هیدروکربنی ایران و همچنین جایگاه این حوضه در روند تکامل ساختاری کمربند چین - رانده زاگرس، از اهمیت حیاتی برخوردار است. در این پژوهش، چگونگی تکامل هندسی تاقدیس جریک واقع در شمال خاوری فروافتادگی دزفول، بر اساس اطلاعات ژئوفیزیکی حاصل از لرزه ...  بیشتر

تحلیل ساختاری ناحیه دوگنبدان؛ زاگرس چین‌- رانده، شاهدی بر شیب‌راهه پیشانی و جانبی

علی یساقی؛ حسین نریمانی؛ محمد قاسم حسن گودرزی

دوره 21، شماره 82 ، اسفند 1390، ، صفحه 53-64

https://doi.org/10.22071/gsj.2011.54440

چکیده
  امتداد ساختارهای کمربندهای چین­- رانده در طول، گسترش محدودی دارند و بیشتر به ساختارهای عرضی پایان می­یابند. در کمربند چین­- رانده زاگرس، راستای گسل پیشانی کوهستان در بخش­های مختلف توسط ساختارهای عرضی بریده و جابه‎جا شده است. در ناحیه دوگنبدان این گسل در تقاطع با ساختار عرضی گسل خارگ-میش است. تاقدیس میش در فرادیواره گسل پیشانی ...  بیشتر