واکنش‌های متداول ذوب و مشخصة آنها در سنگ‌های رسی دگرگون-شده هاله الوند، همدان

عادل ساکی؛ علی اکبر بهاری فر

دوره 21، شماره 82 ، اسفند 1390، ، صفحه 165-172

https://doi.org/10.22071/gsj.2011.54452

چکیده
  نفوذ کمپلکس الوند در سنگ­های رسی دگرگون‌شده میزبان (شیست‌ها) سبب ایجاد هورنفلس­های رسی و میگماتیت­های آناتکسی در هاله دگرگونی توده شده است. پدیدة ذوب‌بخشی در هاله همبری الوند، فقط در سنگ­های  با ترکیب رسی رخ داده است. وجود کانی­های اسپینل-کوارتز و حضور ارتوپیروکسن در این سنگ­ها، مشخصه گذر از شرایط رخساره آمفیبولیت به ...  بیشتر