استفاده از متغیرهای جذبی طیفی به‌منظور برآورد سریع نوفه در تصاویر ابرطیفی

یوسف رضایی؛ محمد رضا مباشری؛ محمدجواد ولدان زوج

دوره 21، شماره 82 ، اسفند 1390، ، صفحه 243-248

https://doi.org/10.22071/gsj.2011.54510

چکیده
  برآورد نوفه موجود در تصاویر ابرطیفی یکی از راه‌های افزایش کیفیت اطلاعات استخراج شده و کاهش عدم قطعیت در نتایج است. تا‌کنون ساده­ترین روش به‌کار گرفته شده در برآورد نوفه در این تصاویر، استفاده از روش اختلاف شیفت بوده­ است، اما این روش دارای دو نقطه ضعف است؛ اولاً مبتنی بر این فرض است که پیکسل‌های همسایه دارای اطلاعات سیگنال یکسانی ...  بیشتر