آلایش ماگمایی به وسیله بیگانه‌سنگ های رسی شیستی فرو افتاده در باتولیت تله- پهلوانی، شهربابک، ایران

عبدالناصر فضل نیا

دوره 20، شماره 80 ، شهریور 1390، ، صفحه 127-134

https://doi.org/10.22071/gsj.2011.55241

چکیده
  تزریق توده ماگمایی غیرکوهزایی لوکو کوارتز دیوریتی-آنورتوزیتی تله­پهلوانی به بخش شمال­ باختر کمپلکس دگرگونی قوری (جنوب باختر زون سنندج- سیرجان) در حدود 170 میلیون سال پیش، باعث شد تا قطعاتی از سنگ­های رسی دگرگون شده (که به طور عمده کیانیت شیست­های دگرگونی ناحیه­ای هستند) از این کمپلکس، خرد شوند و درون این توده ماگمایی سقوط نمایند. ...  بیشتر