بررسی رفتار ماسه‌ها تحت بارگذاری دوره‌ای

فریدون رضایی

دوره 20، شماره 80 ، شهریور 1390، ، صفحه 183-188

https://doi.org/10.22071/gsj.2011.55250

چکیده
  بررسی رفتار ماسه‎های تحت اثر بارهای مونوتون وچرخه‎ای استاتیکی یا دینامیکی، نظر ژئوتکنسین‎ها را به‎خود معطوف داشته است. این مقاله نتایج حاصل از بارگذاری چرخه‌ای در ماسه‌های سست و متراکم سیلیسی و کربنات‌دار را با استفاده از جعبه برش مستقیم تغییر یافته،  نشان می‌دهد. نیمه زیرین جعبه برش با جابه‏جایی ورق فلزی پوشیده شده ...  بیشتر