ارزیابی عوامل مؤثر بر کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی دشت جیرفت با استفاده از روش های آماری و هیدروشیمیایی

محمد فاریابی؛ نصراله کلانتری؛ احمد نگارستانی

دوره 20، شماره 77 ، آذر 1389، ، صفحه 115-120

https://doi.org/10.22071/gsj.2010.55355

چکیده
  دشت جیرفت در فاصله 230 کیلومتری جنوب شهرستان کرمان و در جنوب خاوری ایران قرار گرفته است و شامل دو آبخوان است: یک آبخوان تحت فشار و یک آبخوان آزاد، اما آبخوان تحت فشار به سمت حواشی دشت محدود شده و به آبخوان آزاد تبدیل می­شود. آب نفوذیافته از مخروط‌افکنه­های بخش شمالی نقش بسیار مهمی  در تغذیه آبخوان دارد، اما نقش رودخانه هلیل­رود ...  بیشتر