ژئوشیمی و پتروژنز سری‌های بازالتی-آندزیتی افیولیت‌های سیه‌چشمه، شمال باختر خوی

مهرداد پورمحسن؛ محمد رهگشای؛ عیسی آزادی؛ هادی شفائی مقدم

دوره 20، شماره 77 ، آذر 1389، ، صفحه 131-136

https://doi.org/10.22071/gsj.2010.55358

چکیده
  مجموعه افیولیتی سیه چشمه ادامه بخش شمال- شمال باختری افیولیت‌های خوی است که شامل واحدهای دگرگونی، توالی گوشته‌ای، گدازه‌های بازالتی و آندزیتی به همراه سنگ‌آهک‌های پلاژیک و چرت‌های کرتاسه بالایی هستند. گدازه‌های بازالتی-آندزیتی این مجموعه افیولیتی را می‌توان به دو دسته گدازه‌های قلیایی و گدازه‌های کلسیمی- قلیایی تقسیم‌بندی ...  بیشتر