بررسی یخچال طبیعی خرسان زردکوه بختیاری به وسیله تصاویر ماهواره ای

یوسف رضائی؛ محمد جواد ولدان زوج؛ فریبرز وزیری

دوره 18، شماره 71 ، خرداد 1388، ، صفحه 167-172

https://doi.org/10.22071/gsj.2010.57008

چکیده
  با توجه به این که یخچال­ها و برف­چال­های کشور از منابع طبیعی اصلی و مهم آب شیرین ایران هستند، بنابراین شناسایی، مطالعه و حفاظت از این منابع ضروری به نظر می‌رسد. منظور از شناسایی و مطالعه یخچال­های طبیعی، برآورد پارامترهای مختلف یخچالی نظیر بیشترین وکمترین ارتفاع، مساحت و محیط،  موقعیت خط برف و... است. با توجه به مشکلات مطالعه ...  بیشتر