کلیدواژه‌ها = سازند جهرم
تعداد مقالات: 5
1. سنگ چینه‌نگاری، ریززیست چینه‌نگاری و محیط رسوبی سازند جهرم در شمال غرب شیراز (چله‌گاه سپیدان)

دوره 29، شماره 116، تابستان 1399، صفحه 229-238

10.22071/gsj.2019.163457.1588

مهناز پروانه نژاد شیرازی؛ منا صدیقی؛ پریسا بلیچه خرم ‌آبادی


3. ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سازند جهرم در برش سالدوران و دشت زری، شهرکرد، زاگرس مرتفع

دوره 27، شماره 108، تابستان 1397، صفحه 115-124

10.22071/gsj.2018.69267

مریم سلطانی نجف‌آبادی؛ سیداحمد بابازاده؛ محسن آل علی؛ برزو عسگری پیربلوطی