رسوب شناسی
کانی‌شناسی اولیه سازند کربناته دلیچای و تفکیک مرز بالایی با سازند لار بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی در شمال شرق سمنان

المیرا شاه کرم؛ محمدحسین آدابی؛ داود جهانی؛ سید حمید وزیری

دوره 31، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 13-24

https://doi.org/10.22071/gsj.2019.188226.1661

چکیده
  سازند دلیچای نخستین واحد سنگی از رسوبات دریایی ژوراسیک میانی البرز است که در محیط دریایی نهشته شده است. مرز سازند دلیچای با سازند شمشک ناپیوسته از نوع فرسایشی و مرز آن با سازند لار به صورت هم‌شیب است و تشابهات سنگ‌شناختی باعث شده که نتوان مرز آن با سازند لار را به راحتی از یکدیگر شناسایی کرد. همچنین شناسایی کانی‌شناسی اولیه کربنات‌ها ...  بیشتر

شناسایی ترکیب کانی‌شناسی اولیه و نحوة کانسار‌سازی در کربناتهای معدن رباط (خمین- اراک)

محمد‌حسین آدابی؛ مریم جمالیان

دوره 17، شماره 66 ، اسفند 1386، ، صفحه 2-23

https://doi.org/10.22071/gsj.2008.57629

چکیده
       منطقة مورد مطالعه در باختر ایران مرکزی و در 32 کیلومتری باختر خمین قرار دارد و از نظر زمین‌ساختی در بخش میانی زون سنندج- سیرجان و در محور ملایر- اصفهان واقع است. سازندهای کرتاسة زیرین در این ناحیه، به‌صورت دگرشیب بر روی سازندهای تریاس بالایی- ژوراسیک قرارگرفته‌اند. با پیشروی دریا رسوبات ماسه‌سنگی-کنگلومرایی برجای گذاشته ...  بیشتر