شناسایی مجموعه جدیدی از پستانداران فسیل در رسوبات پلیستوسن خاور ایران و مقایسه آن با زیای مراغه, با نگرشی بر محیط دیرینه

نرگس هاشمی؛ جمشید درویش

دوره 17، شماره 66 ، اسفند 1386، ، صفحه 108-115

https://doi.org/10.22071/gsj.2008.57643

چکیده
  مطالعات انجام شده در رسوبات پلیستوسن خاور ایران، منجر به کشف و شناسایی مجموعه‌ای از بقایایی استخوانی شده که عمدتاً متعلق به علفخواران منقرض شده از راسته فردسمان و زوج‌سمان بوده‌اند. از فردسمان، بقایای دندانی اسبها و از زوج سمان، بقایای استخوانی و دندانی انواع گیاهخواران اهلی و وحشی، کرگدن، گراز و جانورانی یافت شده است که بعضی از ...  بیشتر