بررسی دولومیت زفره به عنوان ماده اولیه نسوز و تهیه آجردولومیت زیرکنیایی

خالده طهماسبی پور؛ سید محمد پورمعافی

دوره 17، شماره 67 ، خرداد 1387، ، صفحه 116-123

https://doi.org/10.22071/gsj.2009.57811

چکیده
         برای انجام این تحقیق از معدن دولومیت زفره نمونه‌برداری شد. سپس برای شناسایی ماده خام آزمایشهای تجزیه شیمیایی، پراش پرتو ایکس و مطالعات میکروسکوپی صورت پذیرفت. نمونه‌های خام تا 1700 درجه سانتی‌گراد حرارت داده شدند که طی آن دولومیت (Ca,Mg) (CO3)2 به دولوما (CaO,MgO)  تبدیل شد. برای تهیه نمونه‌های دولومیت زیرکنیایی از زیرکن ...  بیشتر