سنگ شناسی
ژئوشیمی و پتروژنز سنگ‌های آتشفشانی مافیک منطقه کهک (قوس ماگمایی ارومیه-دختر)

سکینه مرادی؛ محمدرضا قربانی؛ شائو یانگ جیانگ

دوره 31، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 97-110

https://doi.org/10.22071/gsj.2020.217506.1754

چکیده
  سنگ‌های آتشفشانی مافیک کهک در قسمت مرکزی قوس ماگمایی ارومیه-دختر شامل بازالت و آندزیت بازالت هستند و ویژگی‌ ماگماهای ساب آلکالن تا تحولی ‏نشان می‌دهند. این سنگ‌ها براساس ایندکس تولئیتی (‏THL‏) به سری کالک آلکالن تعلق دارند. سن سنجی ‏U-Pb‏ زیرکن، برای سنگ‌های آندزیت-بازالتی و بازالتی ‏منطقه به ترتیب سن‎‌‎های تقریبی60 (پالئوسن ...  بیشتر

جهت‌گیری فاز کششی کربونیفر-پرمین البرز مرکزی: تجزیه و تحلیل تنش دیرین بر روی داده‌های گسل‌های رشدی

اکبر جباری؛ اصغر دولتی؛ علیرضا شهیدی؛ امین بهروز

دوره 28، شماره 112 ، شهریور 1398، ، صفحه 147-156

https://doi.org/10.22071/gsj.2018.81239.1073

چکیده
  چکیده کمربند کوه‌زایی البرز حاصل برخورد صفحه‌‌های ایران مرکزی با اوراسیا در زمان اواخر تریاس می‌باشد. بررسی‌های رخساره‌ای در البرز و ایران مرکزی، حاکی از رسوبگذاری در یک محیط آرام و کم عمق در حاشیه غیر فعال گندوانا در زمان پالئوزییک را پیشنهاد می‌کند. این مطالعه جهت‌گیری و تجزیه و تحلیل تنش دیرین (Paleostress) دوره‌های کربونیفر و ...  بیشتر

زمین‌شیمی و سنگ‌زایی مجموعة آتشفشانی قلیایی-نیمه ‌قلیایی شمال ایران مرکزی: نقش فرایندهای تفریق بلوری و غنی‌شدگی سنگهای اسیدی تا بازی در یک محیط پشت کمان

فرامرز طوطی؛ سیما یزدانی؛ کمال‌الدین بازرگانی گیلانی

دوره 17، شماره 67 ، خرداد 1387، ، صفحه 210-223

https://doi.org/10.22071/gsj.2009.57832

چکیده
  در منطقه جنوب کهریزک، سنگهای آتشفشانی ائوسن در بخش شمالی زون ایران مرکزی رخنمون دارند. این مجموعه شامل سنگهای آذرآواری (توف ‌و ایگنیمبریت‌) و گدازه‌ها (ریولیت، تراکی‌آندزیت، تراکی‌آندزیت بازالتی و بازالت) است. سنگهای آتشفشانی در محدودة مورد مطالعه، شواهد سنگ‌نگاری (زون‌بندی، بافت غربالی و گردشدگی سطح بلور در بلورهای پلاژیوکلاز ...  بیشتر