زمین شناسی نفت
تأثیر تغییرات سنگ‌شناسی و پارامترهای پتروفیزیکی بر پتانسیل نفتی مخزن ایلام (کرتاسه بالایی)، در میدان نفتی اهواز، جنوب غرب ایران

بهمن سلیمانی؛ محمد صادق روانشاد؛ احسان لرکی

دوره 28، شماره 109 ، آذر 1397، ، صفحه 121-132

https://doi.org/10.22071/gsj.2017.78637.1049

چکیده
  بررسی نقش پارامترهای پتروفیزیکی و سنگ شناسی در ارزیابی پتانسیل نفتی مخزن ایلام (اواخر کرتاسه) در میدان نفتی اهواز از اهداف این مطالعه است. سازند ایلام از نظر سنگ‌شناسی متشکل از آهک، آهک دولومیتی و همچنین مقدار بسیار ناچیز شیل به‌صورت پراکنده است. تغییرات رخساره ای در طول سازند نیز مشاهده می شود. بر اساس توزیع اختصاصات پتروفیزیکی، ...  بیشتر