بررسی کاربرد نقشه‌های پوشش برفی حاصل از تصاویر ماهواره‏ای MODIS در مدل‌سازی رواناب ذوب برف (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد کرج)

میرحسن میریعقوب‌زاده؛ محمدرضا قنبرپور

دوره 19، شماره 76 ، شهریور 1389، ، صفحه 141-148

https://doi.org/10.22071/gsj.2010.55672

چکیده
  سطح تحت پوشش برف یکی از پارامترهای مهم و دخیل در میزان جریان رواناب حاصل از ذوب برف بوده و با توجه به مشکل بودن پایش و اندازه‌گیری میزان سطح تحت پوشش برف در حوزه‌های آبخیز کوهستانی تصاویر ماهواره‌ای به عنوان جایگزین پایش‌ها و عملیات‌های زمینی تهیه نقشه سطح تحت پوشش برف در حوزه‌های آبخیز مطرح شده‌اند. سطح تحت پوشش برف حاصل از پردازش ...  بیشتر

بررسی یخچال طبیعی خرسان زردکوه بختیاری به وسیله تصاویر ماهواره ای

یوسف رضائی؛ محمد جواد ولدان زوج؛ فریبرز وزیری

دوره 18، شماره 71 ، خرداد 1388، ، صفحه 167-172

https://doi.org/10.22071/gsj.2010.57008

چکیده
  با توجه به این که یخچال­ها و برف­چال­های کشور از منابع طبیعی اصلی و مهم آب شیرین ایران هستند، بنابراین شناسایی، مطالعه و حفاظت از این منابع ضروری به نظر می‌رسد. منظور از شناسایی و مطالعه یخچال­های طبیعی، برآورد پارامترهای مختلف یخچالی نظیر بیشترین وکمترین ارتفاع، مساحت و محیط،  موقعیت خط برف و... است. با توجه به مشکلات مطالعه ...  بیشتر