سنگ شناسی
کروم اسپینل‌های غنی از Cr در واحد اولترامافیک گلاشکرد، کمپلکس فاریاب، جنوب شرق سنندج-سیرجان، ایران

افسانه ناصری اسفندقه؛ محمد رهگشای؛ ساسان باقری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1402

https://doi.org/10.22071/gsj.2023.379697.2047

چکیده
  کمربند افیولیتی حاجی‌آباد-اسفندقه-فاریاب به عنوان یکی از معروف‌ترین رخدادهای کرومیت‌دار در جنوب ایران می‌باشد. کمربند افیولیتی حاجی‌آباد-اسفندقه-فاریاب در سال‌های اخیر، کانون توجه بسیاری از زمین‌شناسان علاقمند به کمپلکس‌های افیولیتی و زمین‌شناسی اقتصادی بوده است. واحد اولترامافیک گلاشکرد شامل دونیت‌، هارزبورژیت‌های شدیداً ...  بیشتر

سنگ شناسی
زمین‌شناسی و سنگ‌شناسی آتشفشانی و توده نفوذی پلاژیوگرانیتی در ناحیه زاغ‌دره، کمپلکس افیولیتی اسفندقه- فاریاب، جنوب‌‌خاور ایران

سید محسن کشفی؛ سعید علیرضایی؛ محمد رضا حسینی؛ ایرج رسا

دوره 33، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 67-92

https://doi.org/10.22071/gsj.2022.355828.2024

چکیده
  ناحیه زاغ‌دره در مجموعه افیولیتی صوغان - آبدشت از کمپلکس آمیزه رنگین اسفندقه- فاریاب در جنوب‌خاوری زون سنندج- سیرجان، با رخنمون‌های گسترده از گدازه‌های مافیک-متوسط و یک توده نفوذی فلسیک معرفی می‌شود. سنگ‌های آتشفشانی، کالک‌آلکالن تا تولئیتی و متالومین هستند و در نمودار بهنجارشده نسبت به کندریت، تهی‌شدگی نسبی در عناصر خاکی کمیاب ...  بیشتر

سنگ شناسی
پتروژنز و تعیین سن U-Pb(SHRIMP) توده نفوذی چلتیان، غرب جیرفت

زهرا بدرزاده

دوره 29، شماره 113 ، آذر 1398، ، صفحه 165-178

https://doi.org/10.22071/gsj.2018.92291.1194

چکیده
  ترکیب عمومی توده گرانیتوئیدی چلتیان که در منتهی‌الیه جنوب‌شرقی زون سنندج-سیرجان قرار گرفته است، ترونجمیتی Al پایین با ماهیت تولئیتی تا ترانزیشنال می‌باشد. این توده درون نهشته‌های رسوبی-آتشفشانی اوایل مزوزوئیک نفوذ نموده است. برپایه سن‌سنجی بلورهای زیرکن که به روش(SHRIMP) Pb-U انجام شد، سن توده مورد مطالعه187.5±3.2 میلیون سال برآورد ...  بیشتر

برآورد کاهندگی امواج کدا (Qc-1) در شمال زون سنندج-سیرجان

رضا امامی؛ مهدی رضاپور؛ رضا رضائی

دوره 28، شماره 112 ، شهریور 1398، ، صفحه 91-100

https://doi.org/10.22071/gsj.2018.129269.1463

چکیده
  در این مطالعه برای تعیین ضریب کیفیت امواج کدا برای شمال زون سنندج-سیرجان با استفاده از نگاشت‌های ثبت شده در ایستگاه‌های لرزه-نگاری که در مخدوده طول جغرافیایی 48 تا 50 و عرض جغرافیایی 38 تا 40 درجه قرار دارند، استفاده شده است. در این تحقیق از داده‌های با فاصله رومرکزی کمتر از 200 کیلومتر و نسبت سیگنال به نوفه مساوی و بیشتر از 3 استفاده شد. ...  بیشتر