بهبود در نقشه‌های نواحی امیدبخش اکتشافی با استفاده از رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل شبکه‌‌ای- تاپسیس

رضا قاسمی؛ بهزاد تخم‌چی؛ گریگور بورگ

دوره 28، شماره 112 ، شهریور 1398، ، صفحه 191-202

https://doi.org/10.22071/gsj.2019.93192

چکیده
  افزایش در صحت خروجی نقشه‌های نواحی امیدبخش اکتشافی و همچنین کاهش مساحت فضای جستجو در اکتشاف از اهداف اصلی پی‌جویی اکتشافی است. انتخاب صحیح روش تلفیق داده‌های اطلاعاتی که بیشترین تطابق را با ماهیت داده‌های مورد استفاده داشته باشد، اولین قدم در این راه است. با توجه به اینکه داده‌های اکتشافی عموماً به‎صورت دوطرفه به یکدیگر وابسته‌اند ...  بیشتر