کلیدواژه‌ها = GIS
تعداد مقالات: 18
2. شناسایی منشأهای داخلی توفان های گردوغبار با استفاده از سنجش از دور، GIS و زمین‌شناسی (مطالعه موردی: استان خوزستان)

دوره 27، شماره 105، پاییز 1396، صفحه 33-46

10.22071/gsj.2017.53928

پیمان حیدریان؛ علی اژدری؛ محمد جودکی؛ جواد درویشی خاتونی؛ رضا شهبازی


3. پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در استان تهران با استفاده از روش‌های داده محور و تحلیل سلسله مراتبی

دوره 25، شماره 97، پاییز 1394، صفحه 101-114

10.22071/gsj.2015.41372

فرناز کامران‌زاد؛ عماد محصل افشار؛ مسعود مجرب؛ حسین معماریان


5. کاربرد منطق فازی در شناسایی و پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش مطالعه موردی حوضه آبخیز طالقان

دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، زمستان 1393، صفحه 9-16

10.22071/gsj.2015.42988

عزت‌اله قنواتی؛ امیر کرم؛ ابراهیم تقوی‌مقدم


8. بهینه‌سازی مدل دراستیک با استفاده از هوش مصنوعی جهت ارزیابی آسیب‌پذیری آب‌زیرزمینی در دشت مراغه- بناب

دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، زمستان 1393، صفحه 169-176

10.22071/gsj.2015.43279

اصغر اصغری مقدم؛ الهام فیجانی؛ عطاءالله ندیری


10. مدل‌سازی فرایند تهیه نقشه پتانسیل معدنی با استفاده از سامانه استنتاجگر فازی (منطقه مورد مطالعه : کانسار مس چاه‌فیروزه)

دوره 24، شماره 93، پاییز 1393، صفحه 53-66

10.22071/gsj.2014.43521

ساناز علایی‌مقدم؛ محمد کریمی؛ محمد سعدی مسگری؛ نادر صاحب‌الزمانی


11. مقایسه کارآیی شبکه های عصبیMLP،RBF،PNN وGRNN در مطالعات اکتشافی ذخایر مس پورفیری به منظور تعیین نقاط حفاری در GIS

دوره 21، شماره 81، پاییز 1390، صفحه 15-22

10.22071/gsj.2011.54198

متین فروتن؛ علی منصوریان؛ مژگان زارعی نژاد؛ محمودرضا صاحبی


12. تحلیل خطر لرزه‌ای شهر کرمان با تأکید بر کاربرد GIS در ریزپهنه‌‎بندی مقدماتی درجه 2

دوره 21، شماره 81، پاییز 1390، صفحه 23-30

10.22071/gsj.2011.54199

رضا حسن زاده؛ احمد عباس نژاد؛ اکبر علوی؛ ابراهیم شریفی تشنیزی


14. ارائه روش‌شناسی تعیین نقاط حفاری اندیس مس نوچون با استفاده از منطق فازی در GIS

دوره 19، شماره 75، بهار 1389، صفحه 179-188

10.22071/gsj.2010.55471

غلامرضا الیاسی؛ محمد کریمی؛ عباس بحرودی؛ امیر عادلی سرچشمه


15. مدل‌سازی منطقه‌ای خطر زمین‌لغزش با استفاده از روش آماری رگرسیون چند متغیره در حوزه آبخیز لاجیم رود ساری

دوره 19، شماره 73، پاییز 1388، صفحه 29-36

10.22071/gsj.2010.57197

پرویز گرایی؛ کریم سلیمانی؛ سید رمضان موسوی؛ عطا اله کاویان


17. مورفودینامیک توده آتشفشانی دماوند و مدیریت محیط با استفاده از GIS و RS

دوره 18، شماره 72، تابستان 1388، صفحه 63-72

10.22071/gsj.2010.57139

ابراهیم مقیمی؛ منصور بدری فر؛ مژگان زارعی نژاد


18. تهیه نقشه پتانسیل ذخایر معدنی مس با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 17، شماره 68، تابستان 1387، صفحه 170-181

10.22071/gsj.2009.57891

محمد کریمی؛ محمد جواد ولدان‌زوج؛ حمید عبادی؛ نادر صاحب الزمانی