ژئوفیزیک
تعیین مکان مناسب برای احداث ایستگاه VLBI در منطقه خاورمیانه جهت کاهش خطای برآورد متغیرهای توجیه زمین در دوره مشاهداتی CONT17

اصغر راست بود؛ محسن صاحبی ایلخچی

دوره 33، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 55-68

https://doi.org/10.22071/gsj.2022.320993.1966

چکیده
  تداخل‌سنجی طول مبنای بسیار بلند (Very Long Baseline Interferometry) یا به اختصار VLBI یکی از ر‌وش‌های مهم در علم ژئودزی می‌باشد. از جمله توانایی‌های این روش می‌توان به ایجاد چارچوب مرجع سماوی بین‌المللی (International Celestial Reference Frame)، تعیین متغیرهای توجیه زمین (Earth Orientation Parameters)، مختصات ایستگاه مشاهداتی با دقت بسیار بالا و متغیر انحراف نور اشاره کرد. کارهای ...  بیشتر

Agricultural crop growth modelling: a tool for dealing with the threat of climate change affecting food security (case study for greenhouse tomato)

Mohammad Bagher Lak؛ Saeid Minaei؛ Saeid Soufizadeh؛ Ahmad Banakar

دوره 27، Special Journal-106 ، اسفند 1396، ، صفحه 83-90

https://doi.org/10.22071/gsj.2018.58365

چکیده
  Climate change and essentiality of the food security have motived scientists to try innovative approaches, among which, crop growth models can help to predict crop yield. In order to simulate tomato (Solanum lycopersicum) growth, phenological characteristics of a short-life variety of tomato were assessed. Phenologic characteristics included leaf area index (LAI), specific leaf area (SLA), crop height (H), leaf fresh and dry weight (LFW and LDW), and stem fresh and dry weight (SFW and SDW). These parameters were measured at four different times (i.e. 33, 45, 55, and 87 days after planting) during ...  بیشتر

کاربرد شبیه‌‎سازی مونت‌‌کارلو در تحلیل خطر زمین‌لغزش‌های ناشی از زمین‌لرزه (مطالعه موردی: زمین‌لرزه منجیل)

علی محمد رجبی؛ ماشاءاله خامه‌چیان؛ محمدرضا مهدویفر

دوره 23، شماره 91 ، خرداد 1393، ، صفحه 3-10

https://doi.org/10.22071/gsj.2014.43744

چکیده
  یکی از مهم‌ترین اثرات زمین‌لرزه 31 خرداد 1369 منجیل (7/7M=)، ایجاد و تحریک زمین‌لغزش‌های بی‌شمار در مناطق زلزله‌زده بوده است. بررسی و تحلیل این زمین‌لغزش‌ها در محدوده متأثر از این زلزله در شناخت مناطق مستعد زمین‌لغزش، در زمین‌لرزه‌های آینده اهمیت بالایی دارد. در این مطالعه با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو محدوده‌ای شامل چهارگوش‌های ...  بیشتر