رفتار ژئوتکنیکی پهنه آبرفتی تهران دربرابرجنبش لرزه ای احتمالی

فریدون رضایی؛ حمید نظری؛ سحر رحمانیان؛ علیرضا شهیدی

دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ، اسفند 1393، ، صفحه 35-40

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.48703

چکیده
  با توسعه روز افزون شهری و ساخت و گسترش سازه‌های سطحی و زیر سطحی چون خطوط بسیار مترو درسطح کشور، نیاز به انجام مطالعات ژئوتکنیک پیرامون این سازه‌ها بیش از پیش مورد تأکید قرار می‌گیرد. تهران بزرگ، که در دامنه جنوبی بلندی‌های البرز مرکزی روی مجموعه نهشته‌های آبرفتی کواترنری با گسل‌های جنبای لرزه‌زایی چون سامانه شمالی در سوی شمال ...  بیشتر

مطالعه ویژگی‌های ژئوتکنیکی رسوبات آبرفتی کرج

علی قنبری؛ سید صدرالدین زرنگ‌زاده؛ فریدون رضایی؛ سید جمال شیخ زکریایی

دوره 21، شماره 81 ، آذر 1390، ، صفحه 159-168

https://doi.org/10.22071/gsj.2011.54380

چکیده
  کرج یکی از کلان شهرهای کشور است که در سال‌های اخیر توسعه عمرانی و صنعتی قابل توجهی داشته است. بر همین اساس شناخت آبرفت آن که ساختگاه بسیاری از سازه‌های عمرانی و صنعتی است اهمیت ویژه ای دارد. در این پژوهش بر اساس نتایج آزمون‌های فراوان صحرایی و آزمایشگاهی در محدوده 10 کیلومتری جهان‌شهر تا کمال‌شهر، بخش میانی رسوبات آبرفتی کرج مطالعه ...  بیشتر

مطالعه ظرفیت باربری و میزان نشست زمین‌های خاور و جنوب خاور تهران

فریدون رضائی؛ محمد عیوضی

دوره 19، شماره 73 ، آذر 1388، ، صفحه 71-78

https://doi.org/10.22071/gsj.2010.57202

چکیده
  شهر تهران بر روی نهشته‌های آبرفتی جوان بنا شده و گسترش سریع شهرنشینی سبب پوشیده شدن نهشته‌های کوترنری شده است. افزایش شهرنشینی بدون رعایت مسائل زمین‌شناسی و ژئوتکنیکی مشکلات فنی، مهندسی و اقتصادی زیادی را در پی داشته است. از آنجا که تکیه‌گاه همه سازه‌ها بر روی زمین است، بررسی و شناخت ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی لایه‌های خاک امری ...  بیشتر