زمین شناسی اقتصادی
مطالعات کانی‌شناسی، دگرسانی، میانبارهای سیال و ایزوتوپ‌های پایدار ذخیره مس شریف‌آباد بردسکن، شمال‌خاور ایران

سوسن ابراهیمی؛ علیرضا عرب امیری؛ هادی قنبری

دوره 30، شماره 117 ، آذر 1399، ، صفحه 135-146

https://doi.org/10.22071/gsj.2020.197243.1687

چکیده
  کانی‌سازی مس شریف‌آباد در شمال‌باختر بردسکن و در بخش جنوبی زون سبزوار قرار دارد و به‌صورت رگه‌ای در واحد آتشفشانی-رسوبی تشکیل شده است. سنگ میزبان کانی‌سازی متحمل دو نوع دگرسانی محلی (سریستی-کربناتی) و ناحیه‌ای (پروپیلیتیک) گردیده است. بافت ماده معدنی به‌صورت رگه‌ و رگچه، پراکنده و پرکننده فضای خالی می‌باشد و شامل کانه‌های پیریت، ...  بیشتر