1. طراحی الگوریتم تولید مدل پتانسیل معدنی به منظور مدیریت بهینه عملیات اکتشاف، با نگرش ویژه به اکتشاف مقدماتی ذخایر طلا

مهیار یوسفی؛ رئوف غلامی؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ علی مرادزاده

دوره 21، شماره 81 ، پاییز 1390، ، صفحه 135-142

http://dx.doi.org/10.22071/gsj.2011.54377

چکیده
  در طراحی اکتشافات سیستماتیک و پی­جویی ذخایر معدنیمی­توان با استفاده از مدل­سازی ذخایر شناخته شده، الگوریتمی را طراحی نمود تا اجرای عملیات اکتشاف، تولید مدل پتانسیل معدنی و شناسایی نواحی هدف بر اساس مراحل ارائه شده در آن صورت گیرد. این مدل راهنمایی است که سبب شناسایی مناطق دارای بالاترین و بیشترین احتمال کانی­سازی، افزایش ...  بیشتر

2. بررسی اثر فاصله ایستگاه‌های GPS از خط گسل در دقت برآورد پارامترهای مکانیکی یک گسل

لیلا کریمی دهکردی؛ بهزاد وثوقی؛ یحیی جمور

دوره 18، شماره 71 ، بهار 1388، ، صفحه 155-159

http://dx.doi.org/10.22071/gsj.2010.57005

چکیده
  در این مقاله، یک شبکه GPS برای مطالعه پارامترهای مکانیکی گسل طراحی می‌شود. الگوی کشسان مورد استفاده، تابعی از پارامترهای مکانیکی گسل واقع در یک محیط کشسان و همگن است. پارامترهای مورد نظر عمق قفل شدگی و سرعت لغزش گسل است.  با ذکر چند نمونه عددی، اثر فاصله ایستگاه‌های شبکه از خط گسل بر دقت برآورد پارامترهای فوق بررسی شده‌است. نتایج ...  بیشتر