مطالعه پراکندگی نمونه‎های خاکی منطقه بهاباد توسط تجزیه با استفاده از روش‎های ژئوکمومتریکس با روش‎های ICP-MS و ICP-OES

سمیه ویسه؛ علی نیازی؛ جهانبخش قاسمی

دوره 26، شماره 101 ، آذر 1395، ، صفحه 245-254

https://doi.org/10.22071/gsj.2016.41121

چکیده
  در این پژوهش پراکندگی و تأثیر عناصر در نمونه‌های خاکی منطقه بهاباد استان یزد بر پایه تجزیه عناصر مختلف توسط روش‌های ICP-MS، ICP-OES و AF با روش‌های مختلف ژئوکمومتریکس ارائه شده است. برای این منظور 156 نمونه خاکی در مناطق بهاباد، آسفیج، بنستان انتخاب، نمونه‌برداری و پس از آماده‎سازی‌های لازم تجزیه شد. برای مطالعه پراکندگی نمونه‌های خاکی ...  بیشتر