کلیدواژه‌ها = کیفیت آب
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت شمال قوچان (خراسان رضوی) جهت مصارف آشامیدن و صنعتی

دوره 31، شماره 1، بهار 1400، صفحه 85-96

10.22071/gsj.2019.112446.1360

محمد حسین محمودی قرائی؛ نجمه رخش ماه؛ اسداله محبوبی؛ سیدرضا موسوی حرمی


3. اثر محل دفن زباله شهرستان داراب بر آلودگی آب‌های زیرزمینی

دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، بهار 1394، صفحه 151-156

10.22071/gsj.2015.42185

صغری بهرامی؛ عزت‌اله رییسی


4. ارزیابی آسیب‌پذیری نفوذ آب شور دریاچه ارومیه به آبخوان ساحلی با استفاده از مدل GALDIT

دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، بهار 1394، صفحه 223-230

10.22071/gsj.2015.42207

محمد نخعی؛ میثم ودیعتی؛ خالق محمدی


5. بررسی تغییرات کیفی منابع آب باختر کوهسرخ با استفاده از شاخص کیفی GQI در محیط GIS

دوره 23، شماره 89، پاییز 1392، صفحه 175-182

10.22071/gsj.2013.53601

سمیه سلیمانی؛ محمد محمودی قرائی؛ فرشته قاسم‌زاده؛ علیرضا سیاره