بررسی روش‌های ارزیابی کانی‌ها و عناصر استراتژیک و حیاتی، با نگاهی ویژه به ژئواکونومی فلوراسپار در ایران

سید مسعود مسعودی؛ عزت‌الله عزتی؛ نعمت‌الله رشید‌‌‌‌‌‌نژاد عمران

دوره 25، شماره 100 ، شهریور 1395، ، صفحه 121-130

https://doi.org/10.22071/gsj.2016.40724

چکیده
  تا پیش از جنگ سرد، تامین مواد استراتژیک و مطالعات مربوط به آنها، بیشتر تحت تاثیر رقابت نظامی میان شرق و غرب قابل بررسی و ارزیابی بود که نمونه جامع ‏آن، فاکتورهای ریسک ژئوپلیتیکی اندرسون برای پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو بوده است؛ اما پس از جنگ سرد و فروریختن دیوار برلین میلادی و توسعه اقتصادی چین، کشورهای غربی بیش‌ازپیش دچار نگرانی ...  بیشتر