معرفی انتگرال بهبود یافته ماندری در مدل‌سازی معکوس داده‌های الکترومغناطیس هوابرد و مقایسه نتایج آن با انتگرال ماندری

علیرضا عرب امیری؛ علی مرادزاده؛ داود رجبی؛ برنارد سیمون؛ نادر فتحیان‌پور

دوره 19، شماره 75 ، خرداد 1389، ، صفحه 115-118

https://doi.org/10.22071/gsj.2010.55453

چکیده
  برداشت‌های الکترومغناطیس هوابرد هلیکوپتری نزدیک به سی‌سال است که در بررسی‌های اکتشافی موادمعدنی، آب، مطالعات زیست‌محیطی و همچنین تهیه نقشه زمین‌شناسی در مناطق وسیع استفاده می‌شوند. اما یکی از مهم‌ترین مسائل در بهره‏مندی از اطلاعات حاصل از این برداشت‏ها، تفسیر درست آنهاست. در غیر این صورت انجام آن جز صرف هزینه‌ای بالا، نتیجه ...  بیشتر