ژئوفیزیک
بررسی لرزه‌خیزی ناحیه شرق البرز بر پایه مکانیابی بهینه زمینلرزه‌های رویداده در دو دهه اخیر

وحید ملکی؛ محمدرضا حاتمی؛ علی اصغر متقی

دوره 29، شماره 116 ، شهریور 1399، ، صفحه 111-120

https://doi.org/10.22071/gsj.2018.128833.1459

چکیده
  در این مطالعه به بررسی لرزه خیزی و تعیین محل دقیق زمین لرزه های ناحیه شرق البرز در دو دهه اخیر پرداخته می شود. داده های مورداستفاده، شکل موج لرزه ای زمین لرزه ها هستند. زمان های رسید فاز های لرزه ای به‌منظور استفاده در مکان‌یابی زمین لرزه ها در این مطالعه با دقت بالا و به‌صورت دستی صورت پذیرفته است. به‌منظور    کاهش ...  بیشتر

شناسایی گسلها با استفاده از نشانگر لرزه‌ای همدوسی

علیرضا جواهری نیستانک؛ عبدالرحیم جواهریان؛ نوید امینی

دوره 17، شماره 65 ، آذر 1386، ، صفحه 48-59

https://doi.org/10.22071/gsj.2008.58172

چکیده
  یکی از ابزارهای مناسب که در تفسیر ناپیوستگیهای ساختاری و رخساره‌های چینه‌شناسی درون مکعب داده‌های‌ لرزه‌ای سه‌بعدی به مفسر کمک می‌کند، نشانگر لرزه‌ای همدوسی است. اندازه‌گیریهای همدوسی در سه‌ بعد، تشابه ردلرزه به ردلرزه را بیان می‌کنند و بنابراین تغییرات قابل تفسیر را در این گونه موارد نشان می‌دهند. ردلرزه‌های مشابه با ضرایب ...  بیشتر