فرایند دولومیتی‌شدن و ارتباط آن با رخساره‌های رسوبی و کیفیت مخزنی سازندهای دالان بالایی و کنگان در ناحیه جنوب خاور خلیج ‌فارس

رحیم کدخدائی ایلخچی؛ بیژن نوری؛ رعنا جدیری آقایی

دوره 27، شماره 106 ، اسفند 1396، ، صفحه 231-242

https://doi.org/10.22071/gsj.2018.58252

چکیده
  سازندهای دالان بالایی و کنگان با سن پرمین پسین- تریاس پیشین به عنوان سنگ­های مخزن اصلی برخی میادین خلیج فارس شناخته می­شوند. این سازندها با توالی کربناته- تبخیری، متشکل از رخساره­های پشته­ سدی، لاگون و پهنه کشندی هستند که در بخش­های کم­ژرفای یک محیط رمپ کربناته و در شرایط آب‎و‎هوایی گرم و خشک گسترش پیدا کرده­اند. در ...  بیشتر

تعیین مدل سینتیکی انحلال منیزیت در اسید‌نیتریک

حسین آتشی؛ جعفر رهنما راد

دوره 17، شماره 67 ، خرداد 1387، ، صفحه 102-107

https://doi.org/10.22071/gsj.2008.57787

چکیده
         در این پژوهش تأثیر دما، زمان استخراج، سرعت دور همزن، غلظت اسید و اندازه ذرات بر آهنگ انحلال کانیهای منیزیت در اسید نیتریک در آزمایشگاه تحقیق شد و نتایج آن نشان داد که آهنگ انحلال با کاهش اندازه ذرات و بالا رفتن دما افزایش می‌یابد. افزایش غلظت اسید در ابتدای واکنش منجر به افزایش سرعت انحلال شده و در غلظتهای بالاتر ...  بیشتر