روش جدید شبکه تابع پایه شعاعی تعمیم یافته، به‌منظور درون‌یابی متغیرهای ناحیه‌ای در علوم ‌زمین

امین حسین‌ مرشدی؛ حسین معماریان

دوره 24، شماره 96 ، شهریور 1394، ، صفحه 107-116

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.41695

چکیده
  به‌منظور مدل سازی فضایی یک متغیر ناحیه‌ای در یک منطقه یا سایت، ابزار‌های درون‌یابی و برآورد‌گرهای متفاوتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این پژوهش، روش درون‌یابی نوینی با استفاده از تعمیم شبکه تابع پایه شعاعی و با در نظر گرفتن مختصات و ساختار فضایی داده‌ها ارایه شده است. در این روش، به‌منظور درون‌یابی، ابتدا ساختار فضایی و ناهمسانگردی ...  بیشتر

پهنه‌بندی شاخص کیفی سنگ در ساختگاه سد سمیلان، براساس گسل‌ها و شبکه عصبی خودسازمانده

امین ‎حسین ‌مرشدی؛ حسین معماریان

دوره 21، شماره 84 ، شهریور 1391، ، صفحه 99-112

https://doi.org/10.22071/gsj.2012.53962

چکیده
  پهنه‌بندی، یکی از مباحث مهم، در علوم‌زمین به شمار می­آید. در پهنه‌بندی، یک محدوده به چند بخش یا پهنه مجزا تقسیم و در نهایت از ترکیب نتایج پهنه­های مختلف، یک مدل واحد حاصل می­شود. در این مطالعه، از روش‌های خوشه‌بندی برای پهنه‌بندی سد سمیلان استفاده شده است. تعداد بهینه خوشه­ها براساس متغیر ژئوتکنیکی (لوژون و شاخص کیفی سنگ) ...  بیشتر