ژئوشیمی، پتروژنزو محیط زمین‎ساختی جریان‎های گدازه‌ایمافیک ائوسن سرچشمه، جنوب باختر رفسنجان

سید ضیا حسینی

دوره 25، شماره 100 ، شهریور 1395، ، صفحه 209-220

https://doi.org/10.22071/gsj.2016.42264

چکیده
  جریان‎های گدازه‌ای مافیک ائوسن سرچشمه، در جنوب باختر ناحیه رفسنجان و در بخش جنوبی کمربند ماگمایی ارومیه- دختر رخنمون دارد. این سنگ‌ها دارای ترکیب بازالت، آندزیت بازالتیو آندزیتهستند و درشت‌بلورهای کلینوپیروکسن + پلاژیوکلاز ± الیوین± هورنبلند دارند. ویژگی‌های ژئوشیمیایی جریان‌های گدازه‌ای مافیک سرچشمه مشخص می‌کند که این گدازه‌ها ...  بیشتر

بررسی و مقایسه رسوبات کرتاسه زیرین در دو حوضه رسوبی کپه داغ و ایران مرکزی

راحله توکلی؛ سید علی آقانباتی

دوره 19، شماره 73 ، آذر 1388، ، صفحه 115-122

https://doi.org/10.22071/gsj.2010.57208

چکیده
  سازندهای تیرگان و سرچشمه به سن آپتین، از واحدهای سنگ‌چینه‌ای کپه داغ هستند که از جهات گوناگون بخصوص ویژگی‌های سنگی و زیستی، به خوبی درخور قیاس با واحدهای سنگ‌آهک اربیتولین‌دار در ایران مرکزی است. شباهت‌های یاد شده سبب شد که در این مقاله، واحدهای یاد شده را در برش مزدوران (کپه داغ) و برش بهارستان (اصفهان) مقایسه نماییم. با مطالعه ...  بیشتر

رفتار ژئوشیمیایی روی، پتاسیم و سدیم موجود در خاک، در برابر باران‌های اسیدی مرتبط با کارخانه ذوب مس سرچشمه، رفسنجان

سید محمد میرحسینی؛ جمشید شهاب پور؛ محمدهادی فرپور

دوره 18، شماره 71 ، خرداد 1388، ، صفحه 160-166

https://doi.org/10.22071/gsj.2010.57006

چکیده
  چندین دوره اندازه­گیری pH باران در مناطق مجاور کارخانه ذوب مس سرچشمه کرمان در  پاییز 84 تا بهار 86 ، وقوع بارش اسیدی در این مناطق را نشان داد که به نظرمی­رسد علت آن خروج حجم زیاد گاز  SO2 از دودکش‌های کارخانه باشد. این مقاله به اثر این بارش‌ها بر وضعیت سه عنصر سدیم، پتاسیم و روی موجود درخاک‌های منطقه (خاک‌های نابالغ)، می‌پردازد. ...  بیشتر