کلیدواژه‌ها = دگرسانی
تعداد مقالات: 28
-21. بررسی دگرسانی‏های کانسار پلی‏ متال پس‏قلعه (برگه 1:100000 تهران) با استفاده از شواهد دورسنجی

دوره 29، شماره 113، پاییز 1398، صفحه 221-228

نازنین نمازی؛ محمدرضا جعفری؛ علیرضا جعفری‎راد؛ احمد خاکزاد


-16. منشأ رگه‌های پلی‌متال اپی‌ترمال در منطقه نیکوییه (باختر قزوین) بر اساس مطالعات کانی‌شناسی، دگرسانی و میانبار سیال

دوره 25، شماره 99، بهار 1395، صفحه 157-168

10.22071/gsj.2016.40893

سهیلا آقاجانی مرسا؛ محمد هاشم امامی؛ محمد لطفی؛ کاظم قلی‌زاده؛ مجید قاسمی سیانی


-15. بررسی کانی‌سازی مس- طلادار گرانیتویید طارم (شمال زنجان) بر پایه شواهد کانی‌شناسی، ژئوشیمی و میانبار سیال

دوره 25، شماره 98، زمستان 1394، صفحه 255-282

10.22071/gsj.2016.41228

حسن زمانیان؛ شهرام رحمانی؛ محمدرضا جان‌نثاری؛ رضا زارعی سهامیه؛ بهروز برنا


-14. کانی‌شناسی و زمین‌شیمی ذخیره بنتونیت نیستانک، شمال باختر نایین، استان اصفهان

دوره 25، شماره 98، زمستان 1394، صفحه 405-414

10.22071/gsj.2016.41271

شیرین فتاحی؛ علی اصغر کلاگری؛ علی عابدینی


-11. نقشه‌برداری مناطق دگرسانی معدن طلای اپی‌ترمال داشکسن (ساری‌گونای) با استفاده از تلفیق تصاویر سنجنده ASTER و تجزیه XRD

دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، بهار 1394، صفحه 95-104

10.22071/gsj.2015.42160

محمد معانی‌جو؛ نسرین پوینده؛ علی‌اصغر سپاهی؛ ثریا دادفر


-9. سیماهای زمین‌شیمیایی ذخیره بنتونیت چاهریسه، شمال خاور اصفهان، پهنه ایران مرکزی

دوره 24، 95- سنگ و کانی، بهار 1394، صفحه 287-296

10.22071/gsj.2015.42439

شیرین فتاحی؛ علی اصغر کلاگری؛ علی عابدینی؛ هاشم باقری


-7. مطالعه رویداد دگرسانی پیرامون توده نفوذی جنوب بویین‌زهرا

دوره 24، 94- سنگ و کانی، زمستان 1393، صفحه 129-136

10.22071/gsj.2015.42753

تقی نبئی؛ احمد خاکزاد؛ مهدی حسینی؛ سید رضا مهرنیا


-6. بارزسازی پهنه‌های دگرسانی کمربند آتشفشانی نفوذی ترود چاه‌شیرین با استفاده از روش‌های مختلف پردازش تصاویر ASTER

دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، زمستان 1393، صفحه 107-116

10.22071/gsj.2015.43263

مسعود اخیانی؛ مهدی خرقانی؛ مرتضی رحیمی؛ فرهنگ سرشکی


-5. بررسی پهنه‌های دگرسانی و آمیختگی ماگمایی در محدوده معدنی کهنگ

دوره 24، شماره 93، پاییز 1393، صفحه 183-195

10.22071/gsj.2014.43558

مریم فرمهینی فراهانی؛ احمد خاکزاد؛ هوشنگ اسدی هارونی؛ محمدهاشم امامی


-4. مطالعه پهنه‌‌های دگرسانی در شمال سراب با استفاده ازداده‌های ماهواره‌ای، ژئوفیزیک هوایی و تجزیه نمونه‌های صحرایی

دوره 24، شماره 93، پاییز 1393، صفحه 221-234

10.22071/gsj.2014.43562

داوود رفاهی؛ احمد خاکزاد؛ نیما نظافتی؛ خلیل بهارفیروزی؛ علی بیاتانی


-1. مطالعات دورسنجی پهنه‌های دگرسانی محدوده اکتشافی دهن‌قلعه، شمال باختری بردسکن

دوره 21، شماره 84، تابستان 1391، صفحه 199-208

10.22071/gsj.2012.53981

خسرو ابراهیمی نصرآبادی؛ پیام روحبخش؛ سید مسعود همام؛ حسین عباس‌نیا


0. ژئوشیمی، دگرسانی و کانی‌زایی طلا در منطقه شانق، دلیجان (اصفهان)

دوره 21، شماره 81، پاییز 1390، صفحه 75-80

10.22071/gsj.2011.54211

منیره سخدری؛ محمد یزدی؛ مهرداد بهزادی