زمین ساخت
بررسی رژیم تنش لرزه‌زمین‌ساختی دشت گرگان، با استفاده از وارون‌سازی سازوکار کانونی زمین‌لرزه‌ها

فرشته جعفری‌حاجتی؛ مریم آق اتابای؛ مجید نعمتی؛ علی بیگلری فدافن

دوره 33، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 69-86

https://doi.org/10.22071/gsj.2022.350314.2012

چکیده
  در این پژوهش برای درک وضعیت زمین‌ساختی کنونی دشت گرگان در خاور حوضه کاسپین جنوبی، تنش زمین‌ساختی این منطقه و مجاور آن با استفاده از وارون‌سازی داده‌های سازوکار کانونی زمین‌لرزه‌ها برآورد شد. برای این منظور، افزون بر تحلیل سازوکارهای کانونی حل شده توسط منابع مختلف، برای تعدادی از زمین‌لرزه‌های دارای اطلاعات مناسب و کافی، سازوکار ...  بیشتر

بررسی وضعیت تنش نو‌زمین‌ساختی و ارائه مدل کینماتیکی در دشت گرگان، شمال خاوری ایران

معصومه روستائی؛ مریم روستائی؛ بهزاد زمانی؛ مجید نعمتی

دوره 25، شماره 98 ، اسفند 1394، ، صفحه 375-384

https://doi.org/10.22071/gsj.2016.41258

چکیده
  در این پژوهش، سعی شده است که با استفاده از روش تحلیل وارون و با استناد بر حل سازوکار کانونی زمین‌لرزه‌های روی‌ داده در دشت گرگان، رژیم تنش حاکم بر این منطقه محاسبه و همچنین، مدلی برای گسلش پنهان و کینماتیک آنها در این منطقه ارائه شود. بدین منظور، ابتدا زمین‌لرزه‌های روی ‌داده در منطقه (که دارای حل سازوکار کانونی بودند) برای شرکت ...  بیشتر

جاذبه‌های زمین‌گردشگری پدیده های کواترنر حوضه رسوبی دشت گرگان

مجید اونق؛ فرهاد هنردوست؛ ابراهیم کریمی سنگ‌چینی

دوره 22، شماره 87 ، خرداد 1392، ، صفحه 93-100

https://doi.org/10.22071/gsj.2013.53841

چکیده
  این پژوهش برای معرفی و ارزیابی توان زمین‌گردشگری پدیده‌های کواترنر حوضه رسوبی دشت گرگان بر روش مطالعات کتابخانه‌ای، بررسی پیشینه‌های پژوهش در مقیاس منطقه‌ای، ناحیه‌ای و ملی، عملیات میدانی و مستندسازی استوار است. نتایج نشان می‌دهد که 75 درصد پدیده‌های زمین‌گردشگری از دید گیرایی گردشگری  در رتبه الگو و شناساگر و از دید ارزش ...  بیشتر