کلیدواژه‌ها = زیست‌چینه‌نگاری
تعداد مقالات: 31
1. ریززیست چینه نگاری و محیط رسوبی دیرینه نهشته های الیگو-میوسن در شمال ایران مرکزی

دوره 31، شماره 1، بهار 1400، صفحه 37-50

10.22071/gsj.2020.243135.1833

شهرام نواواجاری؛ ایرج مغفوری مقدم؛ علیرضا شهیدی؛ حمید نظری


2. بررسی سنگ چینه نگاری وزیست چینه نگاری سازند سروک در برش الگو

دوره 29، شماره 113، پاییز 1398، صفحه 155-164

10.22071/gsj.2018.90662.1177

کیانا کیارستمی؛ داریوش باغبانی؛ سید محسن آل علی؛ سید علی آقانباتی؛ محمد پرنداور


4. زیست‎چینه‌نگاری و دیرینه‎بوم‌شناسی سازند آب دراز در برش چهچهه، شرق حوضه کپه‌داغ بر مبنای استراکدها،

دوره 27، شماره 108، تابستان 1397، صفحه 75-82

10.22071/gsj.2018.69268

سمیه سنجری؛ فاطمه هادوی؛ مرضیه نطقی‌مقدم؛ محسن علامه


5. توصیف و زیست‌چینه‌نگاری آمو نیت‌های سازند کژدمی، برش چینه‌شناسی تنگ ماغر شمال باختر بهبهان (حوضه زاگرس)

دوره 27، شماره 107، بهار 1397، صفحه 221-232

10.22071/gsj.2018.63827

آناهیتا یاوری؛ محمد قویدل سیوکی؛ محمودرضا مجیدی‌فرد؛ سیدحمید وزیری


9. ریززیست‌چینه‎شناسی سازند پابده (ائوسن میانی– بالایی) در دامنه جنوبی کوه میشان و کوه اشگر در پهنه ایذه، باختر گسل کازرون

دوره 25، شماره 99، بهار 1395، صفحه 143-156

10.22071/gsj.2016.40892

فرزانه چگنی؛ داریوش باغبانی؛ سیدحمید وزیری؛ طیبه محتاط؛ نادر کهنسال قدیم‌وند


11. زیست‌چینه‌نگاری استراکدای سازند آب‌تلخ در برش مزدوران (خاور کپه‌داغ)

دوره 25، شماره 99، بهار 1395، صفحه 253-260

10.22071/gsj.2016.40916

بیتا مصطفوی؛ فاطمه هادوی؛ محسن علامه؛ مرضیه نطقی‌مقدم


14. تفسیر زیست‌چینه‌نگاری و سیستماتیک برخی گونه‌های آلوئولینا‌ی سازند زیارت از کوه‌های سلطانیه (البرز خاوری)

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، بهار 1394، صفحه 39-44

10.22071/gsj.2015.42254

مهدی‌ هادی‌سیه‌رود؛ حسین مصدق؛ نصرالله عباسی


15. زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی در برش کوه سفید، خاور رامهرمز

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 3-10

10.22071/gsj.2015.42555

سمیرا رحیمی؛ عباس صادقی؛ محمدرضا پرتوآذر


16. مطالعه سنگ‌چینه‌نگاری و زیست‌چینه‌نگاری زیای آمونیتی سازند دلیچای در برش مهدیشهر (شمال سمنان)

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 27-38

10.22071/gsj.2015.42563

طیبه سربندی فراهانی؛ محمود رضا مجیدی فرد؛ محمدرضا کبریائی زاده؛ مهین محمدی


18. زیست‌چینه‌نگاری کنودنت‌های دونین پسین در برش گریک، خاور زرند (استان کرمان)

دوره 23، شماره 92، تابستان 1393، صفحه 105-114

10.22071/gsj.2014.43657

حسین غلامعلیان؛ سمیه قریشی مارمی؛ مهناز پروانه نژاد شیرازی


19. سنگ‌چینه‌شناسی و زیست‌چینه‌شناسی سازند سورگاه در خاور خرم‌آباد

دوره 23، شماره 92، تابستان 1393، صفحه 219-226

10.22071/gsj.2014.43705

سمیه آزادبخت؛ محمودرضا مجیدی فرد؛ سید احمد بابازاده


21. زیست‌چینه‌نگاری فوزولین‌های پرمین زیرین سازند چیلی (عضوگروه خان) در ناحیه کلمرد، خاور ایران مرکزی (برش راهدار)

دوره 22، شماره 87، بهار 1392، صفحه 75-82

10.22071/gsj.2013.53832

حامد یاراحمدزهی؛ محمدنبی گرگیج؛ سیدعلی آقانباتی؛ عبدالله سعیدی


22. زیست‌چینه‌نگاری و بوم‌شناسی دیرینه نهشته های مائستریشتین (سازند های تاربور و گورپی) در ناحیه گردبیشه (جنوب بروجن)

دوره 22، شماره 87، بهار 1392، صفحه 143-162

10.22071/gsj.2013.53846

حسین وزیری مقدم؛ امرالله صفری؛ سمیرا شهریاری گرائی؛ احمدرضا خزاعی؛ عزیزالله طاهری